Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM Beograd

Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM Beograd

Autor: R. Nikolić

Jedna srpska računovodstveno-konsultanska kuća (koja je i internacionalni brend), nedavno je na nesvakidašnji način obeležila 18 godina rada: baš tada je počeo sa radom Kreston Konekt, inovativni alat za komunikaciju koji menja način pristupa računovodstvenim uslugama. Tako su računovodstvo, revizija i poresko savetovanje, za koje važe stereotipi da su konzervatne delatnosti, postale inovativna oblast, koristeći  Chat sistem, Kreston Konekt, Power BI…

Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM Beograd, računovodstveno-konsultanske kuće kuće koja je ovim, praktično, postala digitalna, kaže za portal www.magazinbiznis.rs da alat Kreston Konekt funkcioniše na bazi Microsoft SharePoint tehnologije, što ga čini izuzetno sigurnim i efikasnim za primenu.

„Kroz Kreston Konekt, naši klijenti mogu lako da pristupe svim svojim računovodstvenim dokumentima na jednom mestu, uz mogućnost brze i jednostavne komunikacije s našim timom, putem integrisanog chata. Osim toga, ovaj alat podržava ESG principe kroz paperless pristup, doprinoseći očuvanju životne sredine“, kaže Jelena u intervjuu za naš portal.

Kako su na tu savremenu tehnologiju koju koristite reagovali klijenti?

„Reakcije klijenata na Kreston Konekt su izuzetno pozitivne. Primetili smo da su klijenti brzo prihvatili ovaj alat, jer je jednostavan, efikasan i bezbedan. Velika prednost Kreston Konekta je što omogućava klijentima da imaju potpunu kontrolu i pregled finansijskih podataka, a da im je istovremeno sigurnost podataka zagarantovana. Naš cilj je bio ne samo da unapredimo kvalitet naših usluga, već i da pružimo moderno i efikasno okruženje za saradnju. Na osnovu povratnih informacija od naših klijenata, možemo reći da smo u tome uspeli.“

Velika prednost Kreston Konekta je što omogućava klijentima da imaju potpunu kontrolu i pregled finansijskih podataka, a da im je istovremeno sigurnost podataka zagarantovana.

Da li je to najmoderniji alat u vašem poslu ili ima i naprednijih?

„Kreston Konekt je bitan alat u našem poslovanju i usmeren je na poboljšanje komunikacije sa klijentima. Za njih, ovaj alat znači brz i lak pristup dokumentima, koji se sada nalaze na jednom mestu. Sa druge strane, nama u kompaniji Kreston Konekt omogućava da budemo efikasniji i da se više fokusiramo na specifične potrebe svakog klijenta.

Ali, mi idemo dalje u unapređenju usluga; upravo smo povezali Microsoft Power BI sa računovodstvenim softverom koji koristimo za pružanje računovodstvenih usluga. Cilj ove integracije je da klijentima omogućimo moderno i fleksibilno izveštavanje. Ovo će dodatno unaprediti naše usluge, jer će klijenti imati još bolji uvid u finansijske podatke i moći će da donose odluke zasnovane na najsvežijim podacima.“

Koliko vaši klijenti koriste Chat sistem i kakva su iskustva?

„Da, naši klijenti aktivno koriste Chat sistem integrisan u Kreston Konekt, i do sada su iskustva izuzetno pozitivna. Izgleda da klijentima veoma odgovara mogućnost brze i direktne komunikacije sa našim timom. Chat sistem im omogućava da u realnom vremenu postavljaju pitanja ili ostavljaju napomene, što znatno ubrzava proces donošenja odluka i rešavanja potencijalnih problema. Chat sistem se pokazao kao efikasan alat za unapređenje komunikacije i interakcije.“

Koje su usluge, iz vašeg sektora, trenutno najtraženije na srpskom tržištu?

“Sve usluge – revizija, računovodstvo i poresko savetovanje – beleže stalni rast na srpskom tržištu. Ima i specifičnih potreba klijenata, a to prati svako od naših odeljenja i odgovara na njih. Pratimo sve trendove u industriji i kontinuirano ih primenjujemo. Uskoro ćemo uvesti još neke, veoma savremene i inovativne usluge, ali je sve to u fazi razvoja i planiranja, pa ne mogu da govorim o detaljima.

Sve u svemu, cilj naše kompanije je da kontinuirano unapređujemo i proširujemo naš portfolio usluga, kako bismo držali korak sa promenama na tržištu i zadovoljili rastuće i raznovrsne potrebe naših klijenata.”

Sa stanovišta regulative u Srbiji koja se odnosi na oblast revizorskih i knjigovodstvenih usluga – kako ocenjujete uređenost tog sektora? Kakvi su propisi koje država donosi i da li ima problema u njihovom sprovođenju?

“Kada govorimo o regulativi u Srbiji koja se odnosi na revizorske i knjigovodstvene usluge, možemo reći da sektor ima svoje specifičnosti. Regulativa se kontinuirano razvija i usklađuje sa međunarodnim standardima, što je pozitivan trend. Država se trudi da unapredi ovaj sektor, ali u praksi se često susrećemo sa izazovima i u tumačenju i u primeni novih propisa. To zahteva dodatnu pažnju i resurse kako bismo osigurali da su naše usluge u potpunosti usklađene sa trenutnim zakonskim okvirom.

Na primer, u poslednje vreme, značajan je izazov koji se javlja sa uvođenjem dodatne PDV evidencije u Sistem elektronskih faktura, jer ovaj proces zahteva dodatno angažovanje. Naravno, pored toga, i dalje postoji pregled obračuna PDV i kreiraju se PDV prijave koje se podnose poreskoj upravi.

Iako se sektor kontinuirano razvija i unapređuje, nekada se čini da se u procesu tih unapređenja stvaraju nove komplikacije. Postavlja se pitanje da li ove dodatne obaveze zaista donose korist državi i poreskim obveznicima.”

Šta je danas najveći problem sa kojim se susreću revizorsko-konsultanske kuće u Srbiji?

“Jedan od gorućih tema sa kojim se revizorsko-konsultanske kuće u Srbiji danas susreću je borba za privlačenje i zadržavanje mladih talenata. S obzirom na brz razvoj tehnologije i promene u poslovnom okruženju, mladi talenti su ključni za inovativnost i napredak u našoj industriji.

Nažalost, revizorska i konsultantska profesija često je percipirana kao konzervativna, dosta introvertna i sa otporom prema inovacijama.

Zato se mi u našoj kompaniji aktivno borimo protiv takve inercije. Mi smo inovativni, i to je ono što privlači mlade, ambiciozne ljude koji žele da unaprede ovu profesiju. Zato stvaramo okruženje u kojem se cene kreativnost i inovativni pristupi, što omogućava mladim talentima da se razvijaju i doprinose kompaniji.

Mi smatramo da je kombinacija mladih talenata i iskusnijih kolega ključna za uspeh. Iskusne kolege imaju razumevanje i time donose stabilnost, dok mladi unose svežinu, agilnost i nova znanja. Time smo uspeli da stvorimo dinamičnu radnu atmosferu koja podstiče stalni rast i inovacije u našoj kompaniji.”

Šta su najčešći zahtevi vaših klijenata?

„Naši klijenti iz računovodstvenog odeljenja sve češće zahtevaju brzo pripremanje mesečnih izveštaja kako bi efikasno pratili svoje poslovanje. A da bismo u tome uspeli, uveli smo automatizaciju procesa, efikasnu komunikaciju, savremeni Excel i Power BI. Ovo je posebno važno jer se sve više prepliću finansijsko i upravljačko računovodstvo, a klijenti teže ka jedinstvenom unosu podataka i pojednostavljenju procesa.

Što se tiče revizorskih usluga, primećujemo da se sve češče traži predrevizija i izrada pisama rukovodstvu na osnovu nalaza predrevizije. Time naši klijenti žele da unaprede svoje finansijsko izveštavanje, i mi smo tu da im u tome pomognemo.“

Pa, ipak, najveći problem sa kojim se revizorsko konsultanske kuće danas susreću je: borba za privlačenje i zadržavanje mladih talenata. Jer, kako kaže Jelena Mihić Munjić, nažalost, revizorsko-konsultantsku profesiju mladi često  percipiraju kao konzervativnu, introvertnu i kao delatnost koja ima otpor prema inovacijama.