Fabris Peruško (Foto: Fortenova Group)

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova Grupe (Foto: Fortenova Group)

Skupština akcionara Fortenova Group STAK Stiching u Amsterdamu, krajnjeg vlasnika Fortenova grupe d.d., održana je 12. januara, saopštila je ta kompanija. Skupština je podržala sve predložene odluke i to većinom od preko 77 odsto prisutnih glasova. Ovaj događaj je značajan za Fortenovu, jer na dve dosadašnje skupštine akcionara koje su održane 18. i 30. avgusta 2022. godine (sa predlogom istih odluka) nije bilo potrebne većine zbog toga što sankcionisani akcionar SBK Art, pod kontrolom ruske Sberbanke, koji raspolaže sa 42,5 odsto glasova, nije mogao pristupiti glasanju.

Sada su akcionari Fortenova grupe s pravom glasa, izglasali niz odluka koje će olakšati donošenje odluka na budućim skupštinama, omogućiti dalju konsolidaciju strukture i poslovanja Fortenova grupe, kao i osigurati pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka. Sada će biti moguće nove akvizicije, spajanja ili prodaja imovine do maksimalnog iznosa od 500 miliona evra u 2023. godini, uz prethodnu odluku Upravnog odbora Fortenova grupe. Time su stvoreni i preduslovi za refinansiranje postojećeg duga Fortenova grupe i rešavanje raznih finansijskih obaveza, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

Osim toga, akcionari su 12. januara u Amsterdamu, sa nešto više od 77 odsto glasova svih prisutnih, izglasali i produžetak mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe na šest godina. Za predstojeći šestogodišnji period akcionari su izabrali Fabrisa Peruška, Pavu Vujnovca, Damira Spudića, Maksima Poletaeva i Vsevoloda Rozanova i time osigurali funkcionisanje Upravnog odbora u datom periodu.

Skupštinu je obeležilo veće interesovanje akcionara u odnosu na prethodno održane skupštine, kao i njihova saglasnost oko predloženih odluka, što potvrđuje i činjenica da je od njih ukupno 594 samo 12, odnosno dva odsto od ukupnog broja, glasalo protiv nekih od odluka. Tako je prihvaćenim odlukama, između ostalog, olakšano operativno poslovanje kompanije produžetkom mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe koji je bio pred istekom, navodi se u saopštenju kompanije.

„Menadžment Fortenova grupe, uz poverenje vlasnika, ostaje fokusiran na izvrsnost u poslovnoj realizaciji. Kada je reč o konkretnim projektima, prioritet svakako ima refinansiranje zaduženja i dalje širenje poslovanja, koje ćemo sada moći da ostvarimo bez obzira na sankcionisanog akcionara bez prava glasa, koji više ne može da blokira normalno poslovanje kompanije“, rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, nakon održane Skupštine vlasnika deonica.