Predsednica EIB-a Nađa Kalvinjo na press konferenciji 23. februara, u belgijskom gradu Gent (Foto: EIB)

Predsednica EIB-a Nađa Kalvinjo na press konferenciji 23. februara, u belgijskom gradu Gent (Foto: EIB)

Predsednica Evropske investicione banke Nađa Kalvinjo je u petak, 23. februara, u belgijskom gradu Gent, ministrima finansija Evropske unije (EU) predstavila ambicioznu strategiju Grupacije EIB, koja se kroz osam prioriteta fokusira na rast, društvenu i teritorijalnu koheziju, zelenu i digitalnu tranziciju, kao i konkurentnost Evrope, njenu stratešku autonomiju i ekonomsku bezbednost. Suštinu pristupa jeste otklanjanje investicionog jaza u oblasti inovacija, novih tehnologija, fizičke i socijalne infrastrukture u okviru Evropske unije i van nje, navedeno je u saopštenju za medije.

Cilj novih inicijativa je da se kod investiranja naglasak stavi na ublažavanje posledica klimatskih promena i na prilagođavanje istima, kao i na energetsku tranziciju, digitalizaciju i nove tehnologije. One uključuju i planove za povećanje investicija u bezbednost i odbranu, podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), jačanje teritorijalne kohezije i socijalne infrastrukture u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo i pristupačno stanovanje, kao i ulaganje u poljoprivredu i biotehnologiju. Izvan Evropske unije naglasak strategije je na podršci Ukrajini i na uspešnom procesu proširenja, kao i na strategiji EU „Globalni izlaz”.

„Veoma cenim današnje konstruktivne razgovore sa ministrima finansija EU, kojima je predsedavala Belgija, trenutno predsedavajuća zemlja EU. Snažna potvrda našoj strategiji koju su pružili ministri pomoći će nam da iskoristimo prednosti Grupacije EIB i da taj snažni instrument primenimo u punoj meri kako bismo podržali strateške prioritete EU i uspešno se uhvatili u koštac sa aktuelnim globalnim izazovima”, rekla je predsednica Kalvinjo.

„Evropa se suočava sa ogromnim izazovima, koji iziskuju značajna finansijska sredstva. Kao najveća multilateralna banka na svetu, EIB može pomoći vladama da mobilišu sredstva potrebna za finansiranje borbe sa izazovima sa kojima se suočavamo, kao što su odbrana, klima i konkurentnost. EIB ima odgovarajuću stručnost i instrumente da u to uključi privatni sektor. Označavajući određene investicione projekte žigom kvaliteta, EIB daje snažnu verodostojnost rizičnijim projektima, omogućujući privatnim investitorima da se priključe.”, izjavio je tom prilikom Vinsent Van Petehem, ministar finansija Belgije i predsednik Saveta direktora EIB.

Predsednica EIB takođe je ukratko iznela planove za povećanje finansiranja u bezbednost i odbranu Evrope, sa jakim naglaskom na novim tehnologijama, kritičnoj infrastrukturi, kao što su granične kontrole, sajber bezbednost, svemirske tehnologije i tehnologije dvostruke namene, poput dronova. Strategija takođe uključuje dodatni podsticaj novim i jačim partnerstvima. „Već sarađujemo sa Evropskom komisijom i ostalim ključnim zainteresovanim stranama na utvrđivanju oblasti primene i definisanju tehnologija ‘dvostruke namene’,” dodala je.

Nakon rasprave u okviru Ekofina, Grupacija EIB će raditi sa svojim Savetom direktora kako bi istražili i precizirali predloge za program energetske efikasnosti za MSP kako bi se proširila osnovna grupa zelenih i ekonomski efikasnih tehnologija, kao i novi program vodosnabdevanja, kojim će se pomoći gradovima, regionima i preduzećima, a naročito poljoprivrednicima, da se suprotstave uticaju suše i poplava, digitalizuju i povećaju efikasnost vodenog ciklusa. Banka će izaći i sa predlogom za novi program za ubrzanje digitalizacije i tehnoloških inovacija u EU, kao i za stvaranje novih finansijskih instrumenata, koji mogu postati osnov za formiranje Unije tržišta kapitala.

Među temama o kojima se razgovaralo bilo je kreiranje novih finansijskih instrumenata za strateške tehnologije, kao što su čipovi, kao i za ključne privredne sektore, a naročito za mala i srednja preduzeća. Otklanjanje investicionog jaza radi uspeha Evrope u zelenoj i digitalnoj tranziciji iziskuje potpunu mobilizaciju javnih resursa, smanjenje birokratije, skraćenje vremena za izlazak na tržište i privlačenje privatnog sektora. Predsednica Kalvinjo takođe je iznela ambiciozne planove za efikasnije poslovanje Grupacije EIB, na primer pomoću racionalizacije i digitalizacije postupaka, čime bi se skratilo vreme potrebno za odobravanje i realizaciju projekata.

Razgovor koji je vođen tokom neformalnog sastanka Ekofina u Gentu bio je prva strateška razmena stavova između guvernera EIB i nove predsednice koja je preuzela dužnost 1. januara 2024. godine. Sastanak je usledio nakon nekoliko nedelja intenzivnih sastanaka predsednice sa pojedinačnim akcionarima Banke, tokom kojih je Kalvinjo posetila nekoliko glavnih gradova i sastala se sa ministrima i šefovima vlada.

EIB je finansijska ruka Evropske unije, sa aktivom od preko 550 milijardi evra, solidnom finansijskom pozicijom i dosadašnjim rezultatima bez premca kada je reč o investicijama u infrastrukturu, klimu i inovacije. EIB deluje kao katalizator za privatne investicije (na svaki uloženi evro kapitala EIB mobiliše se 40 evra investicija) i igra kontracikličnu ulogu, doprinoseći ekonomskoj stabilnosti. To pruža veoma čvrstu osnovu za pripremu aktivnosti u narednim godinama.