(Foto: NBS)

(Foto: NBS)

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 7. jula da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 2,75%. Istovremeno, stopa na kreditne olakšice iznosi 3,75%, a stopa na depozitne olakšice 1,75%, saopštila je Narodna banka Srbije.

Kako je naglašeno, ovim se nastavlja kontinuitet u aktuelnom procesu zaoštravanja monetarnih uslova. “Umerenijim povećanjem referentne kamatne stope nego prethodnih meseci, Narodna banka Srbije nastavlјa da reaguje na inflatorne pritiske, uzimajući u obzir očekivane efekte dosadašnjeg povećanja restriktivnosti monetarne politike i istovremeno vodeći računa o važnosti kontinuiteta ekonomskog rasta. Izvršni odbor ostavlјa prostor da i u narednom periodu, po potrebi, i u zavisnosti od kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju, reaguje dodatnim pooštravanjem monetarne politike, ne isklјučujući mogućnost da, pored povećanja osnovnih kamatnih stopa, kao mere opšteg karaktera, Narodna banka Srbije razmotri i dodatne direktnije mere, kojima bi se cilјano reagovalo na inflatorne pritiske”, navodi se u saopštenju NBS.

Izvršni odbor je imao u vidu da su troškovni pritisci na globalnom nivou i dalјe visoki po osnovu svetskih cena energenata, primarnih polјoprivrednih proizvoda i industrijskih sirovina, kao i produžavanja otežanog funkcionisanja međunarodnih lanaca snabdevanja, te da će, po tom osnovu, globalna inflacija još neko vreme nastaviti da se kreće uzlaznom putanjom. Izvršni odbor je procenio da je potrebno dodatno pooštriti monetarne uslove na domaćem tržištu povećanjem referentne kamatne stope kako bi se ograničili sekundarni efekti na inflaciona očekivanja i obezbedilo da se inflacija u Srbiji od avgusta nađe na opadajućoj putanji. Ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cena na domaće cene, Narodna banka Srbije u značajnoj meri doprinosi i održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, ističe se u saopštenju.

Međugodišnja inflacija u Srbiji je u maju iznosila 10,4%, od čega je oko dve trećine poticalo od cena hrane i energije. Rast uvozne inflacije odrazio se i na rast bazne inflacije (ukupna inflacija po isklјučenju cena hrane, energije, alkohola i cigareta) od 6,3% međugodišnje u maju, podseća NBS.

Prema oceni Izvršnog odbora, inflacija bi u drugoj polovini naredne godine trebalo da se vrati u granice cilјa Narodne banke Srbije (3±1,5%), čemu će doprineti efekti dosadašnjeg zaoštravanja monetarnih uslova.

U smeru ublažavanja inflatornih pritisaka, u kratkom roku će delovati i efekti ekonomskih mera Vlade usmerenih na ograničenje cena osnovnih životnih namirnica i energenata na domaćem tržištu. U periodu projekcije (tj. u naredne dve godine) očekuje se i postepeno slablјenje efekata rasta svetskih cena primarnih proizvoda, energenata, kao i više uvozne inflacije, što je u skladu s projekcijama relevantnih međunarodnih institucija i tržišnim očekivanjima. Dolazak nove polјoprivredne sezone rezultirao je blagim smanjenjem cena povrća na domaćem tržištu u maju sa prethodnih visokih nivoa, što se očekuje da će se nastaviti i u narednom periodu. Pod pretpostavkom prosečne polјoprivredne sezone, kao i nižih svetskih cena primarnih polјoprivrednih proizvoda, očekuje se slablјenje troškovnih pritisaka u proizvodnji i ostale hrane na domaćem tržištu u narednom periodu, ocenjuje se u saopštenju NBS.

Geopolitička dešavanja i eskalacija konflikta u Ukrajini odrazili su se i na revizije naviše projekcija inflacije za veliki broj zemalјa i na ocenu da su i dalјe izraženiji rizici da bi inflacija mogla biti viša i postojanija od očekivane, zbog čega su mnoge centralne banke zaoštravale svoje monetarne politike. Sistem federalnih rezervi SAD je u junu nastavio da pooštrava monetarne uslove povećanjem referentne kamatne stope za 75 baznih poena, na raspon 1,5% – 1,75%, i putem smanjenja svog bilansa stanja, a izvesno je da će se pooštravanje monetarne politike nastaviti i u narednom periodu. Evropska centralna banka je odlučila da do početka jula završi program kupovine aktive banaka (APP program), kao i da u julu započne sa povećanjem referentne kamatne stope. Izvršni odbor Narodne banke Srbije ocenjuje da bi zaoštravanje monetarnih uslova pomenutih vodećih centralnih banaka, kao i povećana neizvesnost zbog pogoršanih izgleda globalnog privrednog rasta, mogli da utiču na dalјi oprez međunarodnih portfolio investitora, od kojih zavise tokovi kapitala prema zemlјama u usponu.

Iako su nepovolјniji indikatori ekonomske aktivnosti za zonu evra za drugo tromesečje u poređenju s prvim, proizvodnja i izvoz prerađivačke industrije u Srbiji nastavili su da beleže visoke stope rasta u aprilu i maju, ukazujući da za sada smanjenje eksterne tražnje nije imalo većih negativnih efekata na Srbiju. Tome su doprinele investicije u razmenlјive sektore iz prethodnih godina, koje su znatno povećale izvoznu ponudu, a na rast izvoza u maju se odrazio i veći izvoz polјoprivrednih proizvoda nakon popuštanja mera privremenog ograničavanja izvoza ovih proizvoda.

I pored visokog stepena neizvesnosti, Narodna banka Srbije očekuje nastavak rasta naše ekonomije i u narednom periodu i procenjuje da će realan rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini biti u rasponu od 3,5% do 4,5%. Pod pretpostavkom da neće doći do dodatnog zaoštravanja geopolitičkih tenzija i prekida u snabdevanju gasom na globalnom nivou, u srednjem roku rast bruto domaćeg proizvoda Srbije se projektuje u rasponu 4–5% godišnje.

U zavisnosti od geopolitičkih dešavanja i kretanja klјučnih faktora inflacije i iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, Narodna banka Srbije će procenjivati da li ima potrebe za dodatnim zaoštravanjem monetarnih uslova ili efekti prethodnog zaoštravanja obezbeđuju održiv povratak inflacije u granice cilјa u horizontu projekcije. Prioritet monetarne politike i dalјe će biti obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku, uz podršku dalјem rastu i razvoju privrede, kao i dalјem rastu zaposlenosti i povolјnom investicionom ambijentu. Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. avgusta 2022., navodi se u saopštenju NBS.