Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije i Georgi Pitsilis, direktor Sekretarijata za javne prihode Grčke, na  potpisivanju, 7. jula u Solunu

Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije i Georgi Pitsilis, direktor Sekretarijata za javne prihode Grčke, na potpisivanju, 7. jula u Solunu

Inicijativa CEFTA sporazuma i Transportne zajednice pod nazivom Zeleni koridori počela je da se primenjuje na graničnim prelazima između članica CEFTA i EU zahvaljujući Sistemu za elektronsku razmenu podataka SEED+, koji se koristi u zoni CEFTA.

Georgi Pitsilis, direktor Sekretarijata za javne prihode Grčke, i Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije, potpisali su 7. jula u Solunu Memorandum o razumevanju za elektronsku razmenu podataka između carinskih uprava na Forumu o povezanosti u Solunu, koji je organizovao Generalni sekretarijat za međunarodne ekonomske poslove Ministarstva spoljnih poslova Grčke. Ova saradnja je osnova za celokupan budući transport i trgovinu iz članica CEFTA sporazuma do Grčke. Time se stvaraju mogućnosti za dalje širenje inicijative Zeleni koridori CEFTA sporazuma i Transportne zajednice ka zemljama članicama EU.

SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju Zelenih koridora CEFTA sporazuma i Transportne zajednice i sada će carinske uprave razmenjivati podatke preko SEEED platforme. SEED se primenjuje od 2010. godine, naknadno je unapređen u SEED+, i poboljšao je upravljanje na graničnim prelazima na Zapadnom Balkanu, povećao efikasnost i olakšao procedure.

„SEED i SEED+ u praksi služe kao bezbedna sredstva za razmenu podataka između uprava koje se bave carinjenjem robe na graničnim prelazima, unapređuju analize rizika i time doprinose značajnom smanjenju vremena čekanja i troškova. Jedna od ključnih prednosti SEED rešenja je fleksibilnost i prilagodljivost u skladu sa potrebama carinskih uprava koje ga koriste“, izjavio je Emir Đikić, direktor Sekretarijata CEFTA.

Memorandum koji su potpisale Grčka i Severna Makedonija u potpunosti uvažava značaj carinskih i drugih taksi u trgovini robom, prepoznaje potrebu za međugraničnom saradnjom i u obzir uzima ciljeve Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište.

Inicijativa Zeleni koridori CEFTA sporazuma i Transportne zajednice bi trebalo da se proširi na Italiju početkom septembra, a zatim i na druge zemlje članice EU.

„Prvi operativni Zeleni koridor između EU i jednog regionalnog partnera sa Zapadnog Balkana je kruna dvogodišnjih aktivnosti brojnih interesnih grupa u skladu sa obavezama definisanim na Samitu EU i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. Uspostavljanjem Zelenih koridora prvo u okviru celog regiona, a potom na granicama sa EU, približavamo ovaj region EU. Ova vrsta graničnih prelaza je važan korak ka još boljem upravljanju granicama, smanjenju vremena čekanja za putnike i robu i predstavlja pristup kojim se na jednom mestu završavaju svi carinski poslovi na svim našim granicama. Ovaj koncept može i treba da se primeni na drugim graničnim prelazima sa EU i ja pozivam druge zemlje članice EU da se pridruže“, rekao je Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Uspostavljanje Zelenih koridora CEFTA sporazuma i Transportne zajednice na Zapadnom Balkanu tokom pandemije kovida 19 se pokazao kao jedan od najuspešnijih primera regionalne saradnje.