Autor: R.N.

(Izvor: Republički zavod za statistku Srbije)

(Izvor: Republički zavod za statistku Srbije)

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2023. godine povećane su za 7,6%, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku  12. januara 2024. godine. Posmatrano na godišnjem nivou, potrošačke cene su u 2023. godini u poređenju sa 2022. godinom prosečno povećane za 12,1%.

Prema podacima za decembar 2023. godine, najveća poskupljenja su registrovana u oblasti koje statistika vodi kao “Stanovanje, električna energija za domaćinstvo, gas i ostalo”. Najviše je poskupeo gas – 31% u decembru u odnosu na isti mesec prethodne godine, a odmah zatim po visini poskupljenja sledi električna energija za domaćinstvo sa povećanjem cena od 23,2%. U segmentu “Hrane i pića” rast potrošačkih cena u decembru 2023. u odnosu na isti mesec prethodne godine iznosi 8,4%, a u okviru toga najviše je poskupelo povrće – 17,9 %. U istom periodu, meso je skuplje za 10%, riba za 8,5%, šećer, džemovi i čokolada za 7,2%, mleko, jaja, sir i mlečni proizvodi za 3,9%, dok su ostali prehrambeni proizvodi poskupeli za 13% u decembru 2023. godine u odnosu na isti mesec prethodne godine, saopštila je zvanična statistika.