Svečana akademija povodom 73 godine rada Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

Svečana akademija povodom 73 godine rada Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 18. novembra svečanom akademijom 73. godišnjicu od osnivanja 1950 godine. Saobraćajni fakultet je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Fakultet ima dugu i bogatu tradiciju. Inženjeri potekli sa ovog fakulteta ostvarili su mnoge značajne uspehe u organizaciji upravljanju, projektovanju i razvoju saobraćajnih preduzeća i saobraćajnih sistema svih vidova u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u svetski priznata i poznata imena.

Danas Saobraćajni fakultet edukuje studente koji stiču sveobuhvatna tehnička znanja i veštine iz železničkog, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, bezbednosti drumskog saobraćaja i transporta, logistike, vazdušnog i vodnog saobraćaja, telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja, na tri nivoa studiranja. Nastavni proces se odvija kroz osnovne, master i doktorske akademske studije. U poslednjih godinu dana na Saobraćajnom fakultetu diplomirao je veći broj studenata nego lane: 216 na osnovnim i 102 na master studijama.

Tokom 2023. godine Saobraćajni fakultet je bio jedan od najaktivnijih visokoškolskih ustanova na polju naučne saradnje. Fakultet je potpisao 28 ugovora  za projekte i studije. Od toga, čak šest projekata je deo visoko renomiranog programa HORIZON EUROPE, a pre nekoliko dana je podneto novih 5 predloga projekata. Imajući u vidu i činjenicu da je u prethodnih godinu dana objavljeno više od 75 radova u časopisima na SCI listi, svi ovi rezultati nesumnjivo predstavljaju svedočanstvo impresivnog angažmana i sve većeg uticaja naših istraživača na globalnoj naučnoj areni.

Saobraćajni fakultet bio je organizator nekih od najvažnijih stručnih konferencija posvećenih razvoju saobraćajnog inženjerstva. Saradnja sa privredom, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, nastavlja se realizacijom veoma važnih projekata. Fakultet je aktivno uključen u sve sfere saobraćaja i transporta, uključujući drumski, vazdušni, železnički, vodni saobraćaj, kao i u oblasti logistike i telekomunikacija. Posebno treba istaći važne projekte sa Privrednom komorom, Putevima Srbije, Agencijom za bezbednost saobraćaja, Beogradskim aerodromom ali i Evropskom organizacijom za bezbednost vazdušne EUROCONTROL.