Finansijski paket uključuje:

  • Program o podeli rizika u iznosu do 50 miliona evra
  • Kredit do 15 miliona evra u okviru programa SME Go Green
  • Kredit u iznosu do 7 miliona evra u okviru programa Western Balkans Women in Business

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je 8. jula finansijski paket od ukupno 72 miliona evra sa Banca Intesa a.d. Beograd, članicom grupe Intesa Sanpaolo. Paket uključuje RSF program o podeli rizika, kredit u okviru programa SME Go Green koji sufinansira Evropska unija i kredit u okviru programa Žene u Biznisu, navodi se u saopštenju za medije.

Banca Intesa će biti prva banka u Srbiji koja će koristiti program o podeli rizika u iznosu do 50 miliona evra. Garancija je osmišljena tako da omogući da EBRD preuzme izloženost partnerskih banaka ka lokalnim velikim ili malim i srednjim preduzećima (MSP), kroz učešće u riziku. EBRD će garantovati do 65 odsto svakog pojedinačnog kredita koji Banca Intesa odobri klijentima koji zadovoljavaju kriterijume garancije. Obaveza Banke prema ugovoru o podeli rizika moze biti do 50 miliona evra.

Potpisan kredit u iznosu do 15 miliona evra u okviru programa SME Go Green biće iskorišćen za kreditiranje MSP u Srbiji, sa ciljem unapređenja njihove konkurentnosti i trgovinskog potencijala, a kroz finansiranje projekata koji podrzavaju održivo poslovanje kao i usvajanje međunarodno priznatih standarda kvaliteta. Kredit ima za cilj povećanja investicija u zelenu tehnologiju, a posebno u lance snabdevanja agrobiznisa, kao i promovisanje jednakosti u pristupu finansiraja zenskog preduzetnistva. Banca Intesa će nastojati da 70 odsto sredstava usmeri ka projektima koji ispunjavaju uslove zelene tranzicije (Green Economy Transition – GET).

Kredit u iznosu do 7 miliona evra  namenjen je kreditiranju MSP koje vode žene u skladu sa kriterijumima u okviru II faze programa Žena u biznisu Zapadnog Balkana. Ovo je sedmi uzastopni kredit Banca Intesa iz ove linije, nakon uspešne implementacije prethodnih linija. Kredit će doprineti ekonomskoj inkluziji žena tako što će podržati pristup malih i srednjih preduzeća koje vode žene finansijskim i poslovnim savetodavnim uslugama.

Odil Reno Baso, predsednica EBRD-a i Darko Popović, predsednik izvršnog odbora Banca Intesa potpisali su finansijski paket.

Odil Reno Baso, predsednica EBRD-a, rekla je: „Izuzetno nam je drago što sarađujemo sa Banca Intesa kako bismo proširili mogućnosti finansiranja za rastuće kompanije. EBRD garantna šema će pomoći Banca Intesa da upravlja kapitalom i koncentracijom rizika, promovišući na taj način rast kredita u korist realne ekonomije, a kreditne linije programa MSP Go Green i program Žene u biznisu Zapadnog Balkana će osigurati ekonomsko uključivanje i povećanje investicija u zelenu ekonomiju.”

Darko Popović, predsednik izvršnog odbora Banca Intesa, izjavio je: “Veliko mi je zadovoljstvo što kao dugogodišnji partner EBRD-a u podršci privredi i građanima Srbije na lokalno tržište zajedno donosimo još jedan inovativni finansijski instrument koji će doprineti dugoročnom ekonomskom rastu u našoj zemlji. Kao prva banaka koja se uključuje u EBRD program podele rizika u Srbiji bićemo u prilici da u još većem obimu podržimo finansijske potrebe ne samo malih i srednjih preduzeća, već i velikih kompanija, i da im na fleksibilan način pomognemo u realizaciji značajnijih investicionih planova. U isto vreme, kreditne linije potpisane danas će nam omogućiti da pružimo još snažniju podršku projektima zelene transformacije privrede i ekonomskog osnaživanja žena kao suštinskih preduslova za kreiranje održive, inkluzivne i otporne ekonomije.”

Banca Intesa, članica Intesa Sanpaolo grupe, dugogodišnji je partner EBRD-a. Vodeća je banka u Srbiji po ukupnoj aktivi, kapitalu i depozitima klijenata.  EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i sada je uložio više od 9 milijardi evra kroz 355 projekata, od kojih je većina podržala privatni sektor. Fokus Banke u Srbiji je na podršci konkurentnosti privatnog sektora, tranziciji zelene energije i održivoj infrastrukturi, navodi se u saopštenju za medije.