Sa stručnog skupa „Unutar-dnevno tržište električne energije u Srbiji“ u Privrednoj komori Srbije (Foto: Vukašin Ćirić)

Sa stručnog skupa „Unutar-dnevno tržište električne energije u Srbiji“ u Privrednoj komori Srbije (Foto: Vukašin Ćirić)

Kompanija SEEPEX, član ADEX grupe i Operator organizovanog tržišta električne energije u Srbiji, najavila je 28. marta pokretanje organizovanog kontinuiranog unutar-dnevnog tržišta električne energije u Srbiji u junu ove godine. Kontinuirano unutar-dnevno tržište predstavljaće novi proizvod SEEPEX-a, srpske berze struje, i dodatak već postojećem „dan-unapred“ tržištu, rečeno je na stručnom skupu „Unutar-dnevno tržište električne energije u Srbiji“ održanom u Privrednoj komori Srbije.

Miroslav Lutovac, savetnik predsednika PKS, istakao je da je u pitanju važan korak za otvaranje tržišta električne energije i nastavak usaglašavanja domaćih i standarda EU u toj oblasti, posebno apostrofirajući značaj energije u današnje vreme globalnih neizvesnosti.

„Energija je u velikoj meri postala ozbiljan parametar u proceni poslovnih aktivnosti firme. Neizvesnost koju nosi energija sa cenom i raspoloživošću je u velikoj meri uticala i na cene električne energije koja je postala i berzanska roba, što sa sobom nosi dozu neizvesnosti i mogućih turbulencija“, rekao je Lutovac.

Plan je da se domaće unutar-dnevno tržište električne energije, kako je najavljeno na skupu u PKS, što pre priključi jedinstvenom Evropskom prekograničnom unutar-dnevnom tržištu električne energije (Single Intraday Coupling – SIDC).

„Ovo je samo poslednji segment u uspostavljanju kompletnog tržišnog okvira u celom mozaiku tržišta električne energije u Srbiji. Budućnost je već ovde“, poručio je Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a i izrazio uverenje da će zelena tranzicija u Srbiji biti sprovedena na održiv i efikasan način.

Rade Mrdak, savetnik ministarske za energetiku i rudarstvo, ocenio je da je formiranje unutar-dnevnog segmenta organizovanog tržišta električne energije logičan i očekivan iskorak u sveukupnom razvoju tržišta električne energije u Srbije.

Mrdak je istakao da je Ministarstvo rudarstva i energetike započelo pripreme za izmenu Zakona o energetici kojima će se u domaće zakonodavstvo preneti devet uredbi i direktiva u oblast električne energije do kraja ove godine, čime će se, kaže, stvoriti uslovi za ulazak u finale reformi tržišta električne energije, odnosno, spajanje našeg domaćeg tržišta električne energije sa jedinstvenim evropskim tržištem i potpuna harmonizacija sa Evropskom unijom u ovoj oblasti.