Kompanija NIS, kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca za mlade u Srbiji, poželela je 5. jula dobrodošlicu polaznicima sedme sezone programa studentske prakse pod nazivom NIS Calling koji su izabrani na konkursu programa. Kroz pažljivo kreiran program prakse za studente odabranih fakulteta NIS pokazuje otvorenost za inovacije, novu energiju i sveže ideje koje donose mlade kolege. Praksu u kompaniji je u julu započelo 37 odabranih polaznika.

Početak karijere je izuzetno važan za svaku mladu osobu tako da je kompanija NIS strateški pristupila ovom pitanju nudeći kandidatima fleksibilnu plaćenu praksu kroz koju svakog polaznika vodi mentor iz oblasti interesovanja, uz raznovrsne programe obuke koji će pomoći da unaprede stečeno znanje i veštine. Program omogućava polaznicama da 480 radnih sati prakse iskoriste tokom četiri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu. Studenti imaju i priliku da steknu dodatno obrazovanje na Korporativnom univerzitetu kompanije NIS, na kojem predaju renomirani domaći i strani stručnjaci iz različitih oblasti. Predviđeno je da se praksa sprovede na lokacijama NIS-a u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu, Kikindi, Elemiru i Čačku.

Polaznike je pozdravila Alisa Evsina, HR direktorka NIS-a.

„U poslu postoji faktor sreće, ali ono što je presudno jeste vredan rad, trud i napor kako biste bili uspešni. Zato imam savet za vas – da u narednom periodu dobro slušate, upijate znanje i pitate jer bez toga nema ni pravih odgovora. Za kompaniju NIS ovaj program je od izuzetnog značaja. Trudimo se da mladima damo što više prilika da steknu svoje prvo radno iskustvo, ulažemo u naše programe za mlade i kreiramo okruženje gde ćete moći da date dobre ideje i energiju. Koristite svaku priliku da učite i stičete nova znanja, ali i da dokažete koliko ste sjajni“, navela je Alisa Evsina.

U prethodnih šest sezona programa NIS Calling praksu u NIS-u je prošlo više od 170 praktikanata, od kojih je više od 60 dobilo priliku da radi u NIS-u nakon završetka programa.