Udruženje banaka Srbije (UBS) podsetilo je 29. avgusta da ističe period primene umanjenih naknada i da banke nastavljaju obračun po redovnim tarifnicima. “Povoljniji uslovi za korišćenje platnih proizvoda i usluga poslovnih banaka, uvedeni prošle godine na inicijativu Narodne banke Srbije, u okviru mera za podršku očuvanju stabilnosti tržišta i standarda građana, ističu 1.9.2023. godine. Nakon toga će banke imati mogućnost da nastave sa obračunavanjem naknada po redovnim tarifnicima koji su bili u primeni pre uvođenja privremenih mera”, navodi se u saopštenju.
Takođe se naglašava da su poslovne banke u Srbiji, odgovornom primenom posebnih uslova tokom godinu dana, doprinele ispunjenju ciljeva inicijative – održanju standarda građana i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema. “Podsećamo da su banke do sada već podržavale slične inicijative, poput moratorijuma na kreditne proizvode tokom pandemije 2020. i 2021. godine. U kreiranju svoje cenovne politike, poslovne banke će se i ubuduće voditi preporukama i propisima NBS, a svaka banka pojedinačno imaće mogućnost da odlučuje o visini naknada za svoje usluge i to na osnovu procene stanja na tržištu i sopstvenih troškova poslovanja, a uz saglasnost regulatora i obavezu
pravovremenog informisanja klijenata”, navodi se u saopštenju UBS.