Brigita Tetičkovič, generalni direktor kompanije Actavis za Srbiju i Crnu Goru

Brigita Tetičkovič, generalni direktor kompanije Actavis za Srbiju i Crnu Goru

“Planiramo dalji rast kompanije Actavis u Srbiji, koja posluje u okviru Teva Grupe, planiramo širenje terapijskih lista lekova i u tom smislu nam je veoma značajna nova pozitivna lista generičkih lekova za Srbiju, na koju čekamo već dve godine”, kaže Brigita Tetičkovič, generalni direktor kompanije Actavis za Srbiju i Crnu Goru, koja se na poziciji direktora nalazi od kraja 2021. godine.

U razgovoru za naš portal, direktorka Tetičkovič kaže da se u proizvodnji lekova još oseća uticaj pandemijskih poremećaja, izazvanih virusom COVID-19, iako se postepeno ide ka normalizaciji proizvodnje i snabdevenosti tržišta lekovima. O izazovima koji još postoje, Brigita Tetičkovič kaže:

“Kao što je poznato, povećali su se troškovi i proizvodnje i distribucije lekova. To je posledica pandemijskih uslova poslovanja: poremećena ponuda i tražnja, pokidani lanci distribucije, nedostupnost svih sirovina.

U sektoru farmaceutske industrije te posledice se još osećaju. Kad je reč o Actavisu, možda smo sada i više pogođeni nekim kratkotrajnim nestašicama lekova. Istina, reč je o jako malom broju lekova u odnosu na veliki portfolio lekova koje obezbeđujemo Srbiji i očekujemo da se  vrlo brzo stanje sasvim stabilizuje”.

O nestašicama kojih lekova je reč?

“Već nekoliko meseci postoji globalni deficit jednog važnog psihijatrijskog leka, usled poteškoća u snabdevanju sirovinama za proizvodnju. Očekujemo da će ga u Srbiji biti u dovoljnim količinama u junu ove godine. Taj lek proizvodimo u pogonima Teve na Malti, odakle se distribuira širom sveta, pa i u Srbiji. Postoji i kratkotrajni deficit jednog od najtraženijih lekova za lečenje krvnog pritiska koji se proizvodi u Srbiji, ali očekujemo normalizaciju u snabdevanju tokom narednih sedmica. Svesni smo koliko su ti lekovi važni pacijentima i činimo sve da snadevanje bude uredno, međutim, sistem proizvodnje lekova je izuzetno složen i osetljiv, a sa druge strane, strogo regulisan i kontrolisan, pa iznenadni poremećaji u snabdevanju ne mogu biti rešeni preko noći.

Zašto dolazi do nestašice tih lekova?

“Uglavnom je reč o supstancama koje nam nedostaju za proizvodnju i koje su teško dostupne. Takođe, čest razlog je veća potražnja lekova, pa ne možemo dovoljno da proizvedemo prema zahtevima tržišta. Međutim, to se odnosi samo na pomenute lekove. Za ostale lekove su nestašice kratkotrajne”.

Šta su vam prioriteti i za koje terapije su lekovi u fokusu?

“Ove godine su nam u fokusu lekovi za centralni nervni sistem, kardiovaskularni sistem i za još neka specijalna područja. Naime, sve su izraženije bolesti upravo u terapijskom području centralno-nervnog sistema, na primer, migrena, multipla skleroza, kao i sve ostale kardiovaskularne bolesti”.

Kako kompanija Actavis – Teva usklađuje razvoj kompanije i poslovanje u biznis delu, sa snabdevanjem tržišta lekovima?

“To sve zavisi od istraživačkog tima kompanije. Naravno da mi imamo predloge i ukazujemo gde vidimo potražnju, kao i šta nedostaje na tržištu lekova i lečenja. Takođe, ukazujemo i na značajnije bolesti u određenim zemljama i da li možemo omogućiti terapiju na tom području ili ne. Ali, pošto je Teva najveća generička kompanija na svetu u proizvodnji lekova, mi uglavnom imamo molekule u svim područjima, što znači da možemo da razvijamo lekove za razne oblasti i bolesti”.

Srbija je, u globalnim okvirima posmatrano, mala zemlja. Koliko je srpsko tržište značajno za najveću generičku kompaniju na svetu – Teva?

“Svaki segment je značajan za Tevu i svaka država. Briga  za svakog pacijenta u svakoj zemlji nam je važna. Tačno je da smo više prisutni u razvijenim državama u Evropi, zatim u Americi, Aziji, delom i u Africi, ali svaka država i svaka mogućnost lečenja pacijenta nam je važna. U tom smislu, važna nam je i Srbija. Saradnja sa zdravstvenim sistemom u Srbiji i sa lekarima je odlična”.

Kakvi su razvojni planovi Actavisa za Srbiju i Crnu Goru?

“Planovi su nam da rastemo. Sada se fokusiramo na nove lekove iz terapeutskih područja neurologije, psijatrije, kao i na kardiovaskularno područje. No, već dve godine čekamo da se objavi nova pozitivna lista generičkih lekova. Za nas je to veoma važno jer imamo nekoliko novih generičkih lekova koji su spremni i trebalo bi da što pre budu dostupni pacijentima”, naglasila je Brigita Tetičkovič, generalni direktor kompanije Actavis za Srbiju i Crnu Goru, u razgovoru za naš portal.

R. Nikolić