Predrag Mihajlović

Predrag Mihajlović

Na sednici Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije održanoj 5. oktobra, aktuelni predsednik UO Predrag Mihajlović, jednoglasno je reizabran sa novim mandatom za naredne dve godine.

Predrag Mihajlović je predsednik Izvršnog odbora i CEO OTP banke Srbija, a njegova karijera u bankarstvu duža je od četvrt veka. Mihajlović je i potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje Srbije, član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, u dva mandata bio je guverner Američke privredne komore, kao i predsednik Upravnog odbora NALED-a u dva mandata. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, a postdiplomske studije je završio u Grenoble Ecole de Management Univerziteta u Francuskoj.

Na istoj sednici za zamenika predsednika Upravnog odbora UBS izabran je Nikola Vuletić, CEO Unicredit banke. Nikola Vuletić je završio Ekonomski fakultet u Beogradu, a u bankarskom sektoru radi od 2003. godine.

Upravni odbor kao organ Udruženja banaka Srbije razmatra pitanja finansijskog i bankarskog sistema i o tome daje mišljenja nadležnim organima, prati i analizira mere ekonomske, a posebno kreditno-monetarne i poreske politike iz ugla njihovog uticaja na uslove poslovanja banaka.