Autor: R. Nikolić

Prof. Boris Begović, na Zimskom Vivaldi forumu 6. decembra 2023, Mokrogorska poslovna škola (Foto: Nikić, Mokrogorska)

Prof. Boris Begović, na Zimskom Vivaldi forumu 6. decembra 2023, Mokrogorska poslovna škola (Foto: Nikić, Mokrogorska)

„Kako je meritokratija napravila moderan svet“ – bila je tema predavanja prof. dr Borisa Begovića kojim je otvoren ovogodišnji Zimski Vivaldi forum 2023. na Mokroj Gori 6. decembra, pod nazivom „Spremnost na promene“, u organizaciji poslovne škole Mokrogorska. Tumačeći pojam meritokratija prof. Begović je podsetio na slojevitost značenja, ali se, u suštini, odnosi na načelo da ljudi napreduju u društvu isključivo na osnovu svojih efektivnih sposobnosti. A da bi se to ispunilo, trebalo bi da svako ima pristup obrazovanju, što dalje podrazumeva da nema diskriminacije i da se poslovi dodeljuju prema efektivnim sposobnostima.

Čak i kada zvuči pomalo idealistički, meritokratija podrazumeva da se poslovi dodeljuju slobodnom konkurencijom na tržištu radne snage. Ali, podsetio je prof. Begović, meritokratija može imati i svoje slabosti i probleme, upravo zbog konkurencije. U tom kontekstu citirao je Džordža Orvela: Konkurencija ima samo jedan problem – neko mora da izgubi.

„A kada gubitnika ima mnogo i kada se organizuju, oni mogu da budu opasni po meritokratiju!“, naveo je prof. Begović.

No, uz sve zamke koje su moguće, danas meritokratija vlada svetom, rekao je prof. Begović: „Tome je doprinelo prosvetiteljstvo koje je omogućilo uspon pojedinca. Nova društva se zasnivaju na jednakosti prilika i na konkurenciji. Takav ambijent je počeo da se stvara posle Drugog svetskog rata, a potom je Globalizacija donela novi momenat za meritokratiju. Upravo je Kina ušla na velika vrata, zahvaljujući meritokratiji“, rekao je prof. Begović, uz napomenu da, iako se meritokratija može posmatrati i kao vladavina najboljih, ne bi trebalo zanemarati značaj etičnosti i empatije koju treba pokazati.

Ovogodišnji Zimski Vivaldi forum okupio je oko 200 učesnika koji će od 6. do 8 decembra imati priliku da se, iz raznih uglova, bave temom „Spremnost na promene“.