Specijalno iz Braunaua, 24. juna 2022.

Od ovog 24. juna 2022., tačno u podne, tačno na polovini mosta preko reke In, tačno na granici između Nemačke i Austrije, na ogradi stoji – srpski petao. Bronzana skulptura, delo austrijske vajarke Kristine Persajs, podsećanje je na zanimljiv i neobičan događaj koji se zbio pre 104 godine na tom mostu, u junu 1918. godine. Ali, ovog juna 2022. godine petao je stigao sa porukom “Sloboda i saradnja”, (piše na ploči). Ovaj događaj je logičan sled u realizaciji projekta koji je pre dve godine pripremio Zoran Šijaković, predsednik i osnivač kulturno-umetničkog društva Danica u Austriji i koji su prihvatile i opština Braunau na Inu i Evropska unija.

Zoran Šijaković - autor projekta "srpski petao", za podsećanje na slobodu i neophodnu saradnju među ljudima

Zoran Šijaković – autor projekta “srpski petao”, za podsećanje na slobodu i neophodnu saradnju među ljudima

Reč je o nesvakidašnjem događaju koji se zbio krajem juna 1918. godine, upravo na ovom mestu na mostu, kada je nemački vojnik, vraćajući se sa jugoistočnog fronta nosio lepog petla čak iz Srbije, koji mu se toliko dopao, da ga je nekoliko ratnih godina imao uz sebe. Tada se vraćao kući u Zimbah (Simbah) nemačko mesto koje se graniči sa austrijskim gradićem Braunau, da pevca odnese majci i supruzi. No, nemački carinici nisu dozvolili da živa životinja pređe granicu, te su vojniku očitali paragraf iz zakona i vratili ga sa pevcem na austrijsku stranu, da bi mu na mostu odrubili glavu. Priča o detaljima iz tog “obračuna” našla se 29. juna 1918. godine na naslovnoj strani austrijskih novina i to sa iscrtanim svim scenama i detaljima – od razgovora do odsecanja glave petlu. Kako je bilo moguće da ovakav, naizgled bizaran događaj, zauzme celu naslovnicu 29. juna 1918. godine,  baš u vreme žestokih sukoba u Prvom svetskom ratu (okončan u novembru 1918.)?! Istoričari imaju odgovor: tada su Austrougarska i Nemačka, već izvesno, gubile rat, pa su vesti o porazima na frontu gurane na unutrašnje strane, na što manje vidljiva mesta. Neke vesti nisu ni objavljivane. I tako je, neverovatnim sticajem okolnosti, “pogubljeni” srpski petao dobio naslovnicu!

Svečano otkrivanje skulpture: Srpski ambasador Nebojša Rodić, Angelika Vincig, Zoran Šijaković, Kristine Persajs (vajarka) i Franc Šausberger

Svečano otkrivanje skulpture: Srpski ambasador Nebojša Rodić, Angelika Vincig, Zoran Šijaković, Kristine Persajs (vajarka) i Franc Šausberger

No, sve bi to ostalo u pedantnim austrijskim arhivama da se nije pojavio austrijski novinar Valter Gajring koji je priču pronašao i o tome napisao i objavio svoju priču u novinama, ali sto godina kasnije 2018. godine. A kako su Valter i Zoran bili dobri prijatelji, Zoran Šijaković je napisao projekat koji je podrazumevao izradu skulpture i postavljanje na mostu, da sve to bude svima velika opomena. Nažalost, novinar Valter Gajring je preminuo 2020. godine (rođen 1965.), ali je Zoran Šijaković, Novosađanin koji već tri decenije živi i radi u Austriji, realizovao ovaj zanimljiv projekat i danas, u svom obraćanju gostima na svečanoj ceremoniji, pomenuo i svog prijatelja Valtera.

Svečanost je počela u gradskom muzeju Braunau obraćanjima zvanica; pored autora projekta Zorana Šijakovića tu su bili i prof. dr Franc Šausberger iz Regionalnog instituta EU (IRE),dr Angelika Vincig, predstavnik u Evropskom parlamentu, dr Bernard Grosvizer, gradonačenik Zimbaha, nemačkog grada sa druge obale Ina, dr Gordana Ilić Marković, profesorka slavistike na bečkom univerzitetu i Florian Kotanko iz Udruženja za savremenu istoriju. Izvedena je instrumentalna kompozicija na citri, čiji je autor prof. Vilfred Šarf, koju je specijalno komponovao za ovaj događaj, a ovoj svečanosti je prisustvovao i srpski ambasador u Austriji Nebojša Rodić.

Gradonačelnici sa obe strane reke In, kod srpskog petla: Nemački Zimbah (levo) i austrijski Braunau (desno)

Gradonačelnici sa obe strane reke In, kod srpskog petla: Nemački Zimbah (levo) i austrijski Braunau (desno)

Naslovna strana austrijskih novina od 29. juna 1918. g. u muzeju grada Braunau, sa pričom o srpskom pevcu i ilustracijama

Naslovna strana austrijskih novina od 29. juna 1918. g. u muzeju grada Braunau, sa pričom o srpskom pevcu i ilustracijama

Manja replika srpskog petla u muzeju - taj petao će putovati - planirano je projektom

Manja replika srpskog petla u muzeju – taj petao će putovati – planirano je projektom

Izgovoreno je mnogo dirljivih reči o samom projektu i o ideji Zorana Šijakovića da na ovaj način pruži jedan novi simbol gradiću kojem je istorija nametnula loš imidž. Najpre zbog istorijsko-biografske činjenice koja je, jednostavno, nepromenjiva, da se baš u tom gradu rodio Adolf Hitler 1889. godine (o tome smo pisali https://magazinbiznis.rs/austrija-braunau-spomenik-srpskom-petlu/) da je, zatim, 1938. godine baš preko tog mosta prešao Hitler kada je anektirao Austriju, kao uvod u Drugi svetski rat…

Ali, nikad se ne zna! Pojavi se, tako, sto godina kasnije jedan Novosađanin koji postavi skulpturu srpskog pevca koji se izdiže i dominira na ogradi mosta…Zoran Šijaković kaže da su pevca nazvali Valter, po imenu neočekivano preminulog novinara koji je o tome pisao pre četiri godine, te da sada imaju još ideja: napravili su manju repliku ovog srpskog petla koji će putovati evropskim gradovima. Biće zanimljivo kako će se taj projekat dalje realizovati, uz podršku austrijske države, grada Braunaua i EU. I kako će srpski petao iz Braunaua putovati dalje…

Radojka Nikolić