Piše: Magdalena Pejović, biznis analitičar u Egzakta Advisory

Bez obzira na to da li kucate pretragu na Googlu, stavljate novi story na Instagramu ili počinjete da gledate novu sezonu vaše omiljene serije na Netflixu, svaka od ovih uobičajenih aktivnosti izaziva lančanu reakciju i troši određenu energiju. Ne samo na vašim ličnim uređajima, već i u data centrima širom sveta u kojima se skladište podaci do kojih želimo da dođemo. U današnjem savremenom digitalnom dobu, data centri igraju ključnu ulogu u održavanju sveta povezanim. Dok su nam oni omogućili brz pristup informacijama i transformisali način na koji živimo i radimo, istovremeno data centri generišu velike količine energije čime doprinose povećanju emisije ugljen-dioksida. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju data centri danas učestvuju 1,15% u totalnoj potrošnji električne energije, a očekuje se da će ova vrednost biti tri puta veća do kraja 2030 godine.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju data centri danas učestvuju 1,15% u totalnoj potrošnji električne energije, a očekuje se da će ova vrednost biti tri puta veća do kraja 2030 godine.

Iz servera smeštenih u data centrima oslobađa se značajna količina toplote koja se rasipa u atmosferu. Da bi data centri mogli funkcionisati bez prekida, kompanije troše znatne sume novca u različite tehnike hlađenja. S obzirom na brz razvoj veštačke inteligencije i tehnologija koje zahtevaju enormnu količinu podataka jasno je da će broj data centara nastaviti rapidno da raste iz godine u godinu. Ova činjenica me podstakla na dublje razmišljanje o tome kako umanjiti negativan uticaj data centara na životnu sredinu.

Mislim da je veoma bitno već sada razmišljati o inovativnim načinima za efikasnije iskorišćavanje toplote iz data centara, kao i razvoju energetski održivih tehnologija kako bismo sačuvali ravnotežu između tehnološkog napretka i zaštite naše životne sredine.

U praksi već postoje različiti inovativni primeri gde se toplotna energija proizvedena u data centrima preusmerila za različite namene. Ovaj koncept je posebno efikasan u Švedskoj koja ima u planu da do 2040. godine u potpunosti obustavi upotrebu fosilnih goriva.

U praksi već postoje različiti inovativni primeri gde se toplotna energija proizvedena u data centrima preusmerila za različite namene. Ovaj koncept je posebno efikasan u Švedskoj koja ima u planu da do 2040. godine u potpunosti obustavi upotrebu fosilnih goriva. Švedska već duže vreme uspešno koristi toplotu iz data centara za grejanje zgrada i bazena, kao i za proizvodnju hrane. U 2019. godini, uz pomoć i inicijativu grada Stokholma tri kompanije- IP-Only, Interxion i Advania- su potpisale ugovor o izgradnji data centara koji će grejati oko 35 hiljada stanova u tom gradu. U danskom gradu Odenson, Facebook data centri recikliraju toplotu i greju obližnju bolnicu i domaćinstva, a plan je da pri punom kapacitetu rada data centara oko 7 hiljada domaćinstava bude snabdevano recikliranom toplotnom energijom. Irska je takođe još jedna od država koja u velikoj meri koristi toplotu iz data centara, Amazon data centar greje Tehnološki univerzitet u Dablinu. Ovo su samo neki od primera kako je toplotna energija iskorišćena umesto da je završila u vazduhu. Da li samo iz ovih primera možete da zamislite kolika je ušteda u električnoj energiji?

Ovakav vid obnove energije je jako složen i zahteva složeno planiranje, ali smatram da je ključno da države preduzmu određene korake kako bi ovako kompleksan proces zaživeo u praksi. Ekonomski podsticaji kao što su subvencija, poreske olakšice i povoljni krediti mogu značajno uticati na vlasnike data centara da prepoznaju vrednost recikliranja otpadne toplote i da dodatno investiraju u takva rešenja. Takođe se nadam da će u bliskoj budućnosti države početi da uvode regulatorne mere i standarde koji će zahtevati od vlasnika data centara da moraju implementirati sisteme za reciklažu otpadne toplote. Ovo su samo neki od koraka kojim bi se stvorili jasni podsticaji i obaveze da kompanije prepoznaju potencijal obnovljive energije iz svojih data centara i da doprinesu globalnim naporima da sačuvamo našu okolinu.

Energetska efikasnost i održivost su jedni od ključnih faktora u današnjem svetu, a data centri imaju značajnu ulogu u ovom kontekstu i sa razvojem tehnologija će je tek imati.

Energetska efikasnost i održivost su jedni od ključnih faktora u današnjem svetu, a data centri imaju značajnu ulogu u ovom kontekstu i sa razvojem tehnologija će je tek imati. Iskorišćavanje toplote, koju generišu data centri, na kreativne načine može imati pozitivan uticaj na našu životnu sredinu, ekonomiju, društvo… Kroz primere koji su dati u ovom tekstu vidimo da potencijali za iskorišćenje ove energije nisu samo teoretski, već se primenjuju u praksi širom sveta. Ovi primeri nagoveštavaju svetlu budućnost u kojoj data centri igraju ključnu ulogu u izgradnji održivijeg i energetski efikasnijeg društva, ali to neće biti dovoljno ako se svi ne uključimo i ne razmislimo na koje sve načine možemo našu okolinu učiniti boljom.