Foto: Nikić MŠM

Foto: Nikić MŠM

“Biznis ne priznaje granice. Biznis ne trpi podele. Biznis je jedna od važnijih ljudskih aktivnosti koja je uvek težila spajanju ljudi, zemalja i kontinenata. Biznis se razvija samo ako ljudi saradjuju i razmenjuju vrednosti. Biznis nam ukazuje da smo potrebni jedni drugima i da nas granice ne samo razdvajaju, već i udaljavaju od prosperiteta i razvoja.

Pored biznisa, mera našeg poslovnog i životnog uspeha, umnogome je određena granicima oko nas ili u nama, koje smo svesno ili nesvesno prihvatili. Bez obzira na to da li su ih pred nas postavili drugi ili mi sami sebi, ove granice nas definišu više nego što možemo i da pretpostavimo. Da bismo ostvarili lični prosperitet i prosperitet za organizacije i ljude koje vodimo, mi kao lideri moramo te granice identifikovati i razumeti, a nakon toga ih i prevazići.

Zato smo ove godine Prolećni Vivaldi forum posvetili ljudima i organizacijama koji su te granice ostavili iza sebe i svojim primerom nam pokazali da je to moguće” – rekao je Miša Lukić, jedan od koselektora Prolećnog Vivaldi foruma, objašnjavajući suštinu ovogodišnjih susreta i razgovora koji su vođeni od 23. do 25. marta na Mokroj Gori, u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta.