Potpisnici memoranduma o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja između kompanije NIS i Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskim fakultetom Novi Sad

Potpisnici memoranduma o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja između kompanije NIS i Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskim fakultetom Novi Sad

Kompanija NIS potpisala je 30. septembra memorandume o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja sa Univerzitetom u Novom Sadu i Filozofskim fakultetom Novi Sad. Cilј memoranduma je uspostavlјanje partnerskih odnosa koji mogu značajno da doprinesu povezivanju naučnog, obrazovnog i stručnog rada ovih obrazovnih institucija sa poslovnim aktivnostima NIS-a.

Memorandum između NIS-a i Univerziteta u Novom Sadu predstavlјa nastavak uspešne dugogodišnje saradnje univerziteta i kompanije, koja se sprovodi kroz NIS-ov program „Energija znanja“, u okviru kojeg kompanija sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlјi i inostranstvu. Memorandum podrazumeva saradnju i sa Fondom za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika novosadskog Univerziteta. Putem ovog fonda NIS svake godine dodelјuje pet stipendija za studente partnerskih fakulteta – Tehnološkog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka i Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. NIS je na ovaj način do sada dodelio više od 50 stipendija, a u kompaniji je zaposleno više od 20 studenata ovih fakulteta.

Memorandumom o saradnji između NIS-a i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predviđene su studentske prakse, posete kompaniji, organizacija gostujućih predavanja, razmena znanja i iskustava i uklјučivanje studenata u programe NIS-a namenjene mladima, u skladu sa mogućnostima i potrebama kompanije. U planu je da prvi korak saradnje budu gostujuća predavanja u oblasti HR-a za studente ovog fakulteta.

Prof. dr Nikola Jorgovanović, prorektor za nauku i umetnost Univerziteta u Novom Sadu,  istakao je dobru saradnju Univerziteta u Novom Sadu i kompanije NIS.

„Ova saradnja je izuzetno značajna za Univerzitet u Novom Sadu i veliko je zadovolјstvo što je NIS prepoznao značaj ove institucije i fakulteta koji pripadaju Univerzitetu i već 12 godina imamo veoma uspešnu i značajnu saradnju, kako za naše fakultete i Univerzitet, tako i za studente koji su finansirani iz Fonda i koji će, između ostalog, dobijati stipendije NIS-a. NIS je društveno odgovorna kompanija koja je prepoznala da ulaganjem u obrazovanje i Univerzitet u Novom Sadu, gde je i sedište kompanije, dobija značajne lјudske resurse i buduće kadrove“, rekao je Jorgovanović.

Dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan Filozofskog fakulteta u Novom  Sadu, govorila je o značaju saradnje obrazovnih institucija sa privredom.

„Nacionalni savet za obrazovanje zahteva da u novoj akreditaciji svi studenti, kako osnovnih tako i master studija, imaju praksu. Nama je vrlo značajno da naši studenti kroz ovaj ugovor, između ostalog, imaju mogućnost da obave praksu koja će se i bodovati. To je nešto što je prvi put urađeno,  za sve profile, što je od velikog značaja, prvenstveno za studente“, izjavila je Ivana Živančević Sekeruš.

Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora NIS-a, istakla je značaj koji saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu ima za kompaniju.

„Novosadski univerzitet je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u Vojvodini, već i u celoj Srbiji, i veliki broj naših kolega dolazi sa Univerziteta u Novom Sadu sa različitih fakulteta. To je prvi razlog za saradnju, jer je važno imati kadrove i 21. vek predstavlјa borbu za talente, edukaciju mladih lјudi koji treba da nastave posao u najvećoj kompaniji u Srbiji. Drugi razlog su različiti naučno-istraživački projekti ili projekti od interesa za biznis procese u našoj kompaniji jer uz novosadski Univerzitet i stručnjake koji ovde rade uvek možemo da unapređujemo procese koji znače mnogo za položaj kompanije na tržištu.Sa druge strane, kao što nama Univerzitet daje obuku, tako i mi prenosimo znanja studentima i profesorima i integrišemo znanje i biznis na najbolјi mogući način“, kazala je Snežana Lakićević.