Kompanija NIS i SOS Dečija sela Srbija organizovali su ciklus edukativnih radionica čiji je cilј bio pružanje podrške mladima u osamostalјivanju i sticanju praktičnog znanja, značajnog za pronalazak odgovarajućeg posla, saopštila je kompanija NIS 28. novembra 2022. NIS je i prošle godine bio deo programa „YouthCan!“ SOS Dečijih sela Srbija, u okviru koga se realizuju ove radionice. Radionice su vodili stručnjaci iz domena lјudskih resursa NIS-a, a prisustvovalo im je 35 mladih koji će uz pomoć stečenog znanja postati konkurentniji na tržištu rada.

„Korisne informacije su mi podigle svest o tome koliko je važna priprema za intervju i kako ona može značajno da utiče na selekciju. Sva uputstva i pojedinosti bile su istaknute u razgovoru na transparentan i edukativan način. Mislim da je ova kampanja veoma važna za stvaranje odgovornih pojedinaca u društvu. Meni lično ovo puno znači. Hvala što podržavate mlade i podstičete nas da se izgrađujemo i stvaramo karijeru“, kaže A.M, jedna od polaznica programa „YouthCan!“.

Prva od tri radionice bila je posvećena traženju oglasa i konkurisanju za posao, kao i načinu na koji se piše CV, dok su na drugoj mladi imali priliku da saznaju više o procesu selekcije kandidata. Na trećoj radionici dati su saveti o pripremi za razgovor sa potencijalnim poslodavcem, a zatim je sa učesnicima simuliran intervju za posao u formatu „jedan na jedan“, da bi videli kako on izgleda u praksi. Kroz ovu radionicu polaznike je vodila Slađana Kotrlјanović, rukovodilac Sektora za regrutaciju i selekciju u NIS-u.

„Izuzetno smo ponosni na sve mlade koji su pokazali zainteresovanost i zalaganje kroz učešće u radionicama. Drago nam je što smo u mogućnosti da im prenesemo znanje o tome kako da se predstave u što bolјem svetlu budućem poslodavcu, kako da kvalitetno i smisleno odgovore na postavlјena pitanja i umanje tremu pri intervjuima. Najiskrenije im želimo da uz savete koje smo im dali ostvare sve poslovne cilјeve koje imaju u budućnosti”, navodi Slađana Kotrlјanović.

Neda Marić, koordinator programa „YouthCan!“, kaže da pozitivno raspoloženje kod mladih nakon završetka aktivnosti predstavlјa poseban kvalitet ovog programa podrške, koji je kreiran zajedno sa korporativnim sektorom.

„Kompanija NIS je i ove godine nastavila sa inicijativama usmerenim ka pripremi mladih lјudi za savremeno tržište rada. Pored veoma korisnih smernica koje mladi dobijaju kroz ovakve susrete, posebno nam bude drago kada prepoznamo njihov napredak na ličnom planu. Kako radionice odmiču, oni postaju komunikativniji, introspektivniji, otkrivajući neke snage koje možda ni sami do tada nisu sasvim osvestili“, navodi Neda Marić.

SOS Dečija sela Srbija i kompanija NIS dugi niz godina neguju saradnju i u oblasti selekcije kadrova među mladima kojima podršku u osamostalјivanju pruža ova organizacija.