Biljana Bogavac

Biljana Bogavac

Kompanija PwC Srbija, saopštila je da je Biljana Bogovac imenovana na poziciju rukovodeće partnerke za Srbiju i Crnu Goru i da će od 1. jula 2023. godine preuzeti odgovornost za strateški pravac razvoja poslovanja kompanije PwC u Srbiji i u Crnoj Gori.

Biljana Bogavac je bogato znanje i iskustvo sticala na poslovima pružanja usluga revizije finansijskih izveštaja i usluga srodnih reviziji :
“Izuzetno sam ponosna i radujem se prilici da vodim kompaniju PwC u Srbiji i Crnoj Gori. U vreme velike neizvesnosti i stalnih promena, kompanija PwC će i dalje biti usmerena ka društvenoj zajednici i cilju da našim klijentima pomognemo u izgradnji poverenja i postizanju održivih rezultata. Verujem u moć timskog rada i zajedničkog napora koji će nas dovesti do novih uspeha i ostvarenja rezultata koji će nas izdvojiti na tržištu. Radujem se prilici da podelim znanje i iskustvo i doprinesem budućem uspehu kompanije PwC u Srbiji, Crnoj Gori i regionu uopšte“, izjavila je Biljana Bogovac, povodom imenovanja na novu funkciju.
Na rukovodećoj poziciji Biljana Bogovac će zameniti Emanuela Keniga koji je sa velikim uspehom rukovodio kompanijom tokom proteklih 15 godina i postavio snažne temelje za buduća postignuća. Biljana ima preko 25 godina profesionalnog iskustva, odlično poznaje i razume potrebe lokalnog tržišta i ume da  prepozna poslovne prilike za uvođenje inovacija koje doprinose rastu i razvoju poslovanja. Pored toga, kao lider PwC platforme za ESG usluge veoma je aktivna u promovisanju važnosti ekoloških, društvenih i standarda upravljanja za poslovanje kompanije i pomaže organizacijama da preduzmu neophodne korake ka postizanju održivog poslovanja.
Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla je na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju, Australija. Članica je Instituta ovlašćenih računovođa Australije i poseduje licencu ovlašćenog revizora u Srbiji i Crnoj Gori.